Download hier de gratis whitepaper x

Privacy

Privacyverklaring Mecruit

 

Wie zijn wij?

Mecruit is een label van HRM101 BV, een organisatie geregistreerd in Nederland onder KVK-nummer 64558134. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast in mei 2018. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen volgens de wettelijk bepaalde richtlijnen in de AVG. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van HRM101 BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat HRM101 BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

HRM101 BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HRM101 BV of die van een derde partij waarmee HRM101 een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Doeleinden

We verwerken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van onze diensten zoals die beschreven staan op onze website. Verder kunnen wij uw gegevens bij uw toestemming ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief.

We verzamelen of gebruiken in geen geval de door u verstrekte (persoons)gegevens of informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij, we van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Communicatie en bewaartermijn

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HRM101 BV of die van een derde partij waarmee HRM101 een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Wij zullen deze gegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum van 1 jaar na het laatste gebruik.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, stel ons dan op de hoogte van uw verzoek via info@mecruit.nl.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door HRM101 of anders gerelateerd tot dit privacybeleid, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij staan echter altijd open voor feedback en stellen het op prijs als u (ook) contact met ons opneemt wanneer u vragen of opmerkingen hebt inzake dit privacybeleid.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid en de wettelijke bepalingen inzake de AVG voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

HRM101 BV

Talent Square 337

013 – 536 25 16

info@hrm101.nl