Download hier de gratis whitepaper x

Meer Mecruit

Wat houdt het nou precies in, Mecruiten?

Het betreft een integrale aanpak waarbij je het heft in eigen hand neemt om vacatures binnen de organisatie in te vullen.

De integrale aanpak bestaat uit:

1. Employer Brandinghet doel hierbij is: ‘het verkrijgen en behouden van een positieve (bij voorkeur unieke) positie als werkgever in de mindset van huidige en potentiële medewerkers (en hun beïnvloeders) op basis van de identiteit van de werkgever’ (bron: academie voor arbeidsmarktcommunicatie). Hierbij dient het ‘employer brand’ in lijn te zijn met de missie van de organisatie voor de toekomst (missie 2020). 'Het gaat erom dat je het employer brand betekenisvol maakt voor jouw interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen'.

2. Job Marketingom de juiste kandidaten te werven, zullen de juiste kanalen moeten worden ingezet. We leven in een online wereld waarin er steeds meer en steeds sneller nieuwe kanalen en vormen van (social) media bijkomen om vacatures op te plaatsen. De kunst is om per vacature (en per werkgever) de meest geschikte kanalen te selecteren en op de juiste manier in te zetten. Bovendien kan het enorm veel geld schelen als je hier de juiste keuzes in maakt en op een slimme manier inkoopt.

Mecruit hanteert hierbij het 5 stappen model voor Job Marketing: 

Stap 1. Opstellen (vacature)profiel (o.b.v. functie of rol)

Stap 2. Doelgroepbepaling

  • Hoe is de doelgroep demografisch gezien opgebouwd?
  • Waar wordt de doelgroep ‘warm’ van?
  • Hoe actief is de doelgroep op zoek naar werk?

Stap 3. Selectie Job Marketing kanalen (o.b.v. vacatureprofiel en doelgroepbepaling)

Stap 4. Opstellen en plaatsen vacaturemedia (tekst, geluid, beeld)

Stap 5. Monitoring & beheer Job Marketing

3. People Analytics:  optimaal inzicht in het potentieel van kandidaten alvorens een definitieve keuze te maken. Dit betekent inzicht in (cognitieve) capaciteiten, persoonlijkheid, vaardigheden en emotionele intelligentie middels (pré)selectie assessments. Belangrijkste hierbij is dat iedere kandidaat tegen het gewenste profiel voor de vacante functie kan worden afgezet. Daarnaast kan People Analytics ook worden ingezet om input te krijgen om employer branding en job marketing verder te verfijnen door de huidige werknemers te analyseren en te vertalen naar het gewenste profiel voor nieuwe werknemers. Zo is er een optimale match tussen de organisatie en haar mensen en de potentiële kandidaten. People Analytics is onderdeel van de 'Recruitment Funnel':

4. ATS (applicant tracking system)om iedere kandidaat op de juiste manier te kunnen registreren, contacteren en analyseren is het van belang om alle interactie met de kandidaten vast te leggen en te blijven volgen. Er is een grote variëteit aan systemen beschikbaar op de markt. Welk systeem het meest geschikt is, verschilt per werkgever. Het werving & selectie proces wordt significant efficiënter als er een efficiënte administratie aan ten grondslag ligt.

Mecruit helpt jou!

Wij ondersteunen jou als werkgever middels de inzet van de laatste technologieën en inzichten op het gebied van People Analytics, Employer Branding, Job Marketing en de inzet van een kandidaatvolgsysteem (ATS). Hoe intensief en hoe breed die ondersteuning is, bepaal je zelf. Het kan variëren van een training tot ondersteuning bij een enkele vacature tot een volledig implementatie traject en campagne.